NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

Inwestowanie w kryptowaluty oraz na rynkach finansowych jest związane z dużym ryzykiem. Większość uczestników tych rynków ponosi straty, stąd inwestowanie w tego typu instrumenty może nieść za sobą znaczące ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków finansowych.

Materiały i informacje publikowane w serwisie www.cryptoconcept.info służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W szczególności informacje te nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu rozporządzenia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. z dnia 2017.09.22), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie opinie, informacje i inne dane zawarte w serwisie www.cryptoconcept.info nie stanowią porady inwestycyjnej. PJEDU sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem informacji lub poleganiem na nich. PJEDU sp. z o.o. nie może zagwarantować poprawności działań aplikacji, jak również PJDEU Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że wyniki automatów jak i sygnałów będą chociaż podobne do historycznych.

Prosimy o upewnienie się, że rozumieją Państwo ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty i rynki finansowe lub ewentualnie zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania się w tego typu inwestycje.

W serwisie www.cryptoconcept.info znajdują się odnośniki do stron internetowych osób trzecich. PJEDU Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego lub operacyjnego użytkownika wirusem komputerowym lub nieautoryzowaną instalacją aplikacji lub skryptów mających szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika (tzw. „malware”), w związku z czym PJEDU Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.